Startpagina

activiteiten 2007 tot 2013

2007

 • Voordracht van Van Eenoo 12/03, “De ontwikkelingsgeschiedenis van de haven (1875-1980)”
 • Voordracht J. Coens op 7/06 “Actuele ontwikkelingen in de haven van Zeebrugge”
 • Voordracht R. Gyssens in november 2007 “De praktijk van het beloodsen op zee”
 • Affichewedstrijd voor grafische afdelingen van Brugse scholen leverde 117 inzendingen op. Naast het winnende ontwerp van Kim Manhaeve (Syntra West) werden, omwille van het hoge niveau, nog 2 laureaten beloond geweest.
 • Havenrondrit 2 juni , aangeboden aan alle leden (aanbod MBZ)
 • Wandeltocht i.s.m. Brugse Metten Wandelclub op 30 juni
 • Postzegel: op initiatief ZB wordt een bijzondere postzegel uitgegeven.
  Uitgifte en eerstedagaftempeling had plaats op zaterdag 7 juli tijdens de Dagen van de Marine op de Marinebasis.
 • Tentoonstelling “Zeebrugge in beeld” in het Provinciaal Hof van 30 juni tot 15 juli; i.s.m. de provincie en logistieke steun van MBZ verwelkomde 6500 bezoekers

2008

 • Op 10 maart gaf mevr. Christa SYS, docente aan de Hogeschool Gent,  een druk bijgewoonde beeldpresentatie over “De evolutie in het containervervoer”.
 • Op 5 juni presenteerde Janie HAEK, gedelegeerd bestuurder NMBS Holding, “Het spoor: een essentiële schakel in de haven van Zeebrugge”.
 • Op 18 november stelde Luc MAERTENS, Financieel directeur MBZ, de evolutie en het actuele belang van de autotrafiek voor in “Zeebrugge heeft iets met auto’s”
 • ZB is aanwezig op de St George-day vieringen en steunt daarin de schooljeugdwedstrijd.
 • De vereniging verleent op 27 juni zijn medewerking aan de Zeehaven Brugge Wandeling, een organisatie van Brugse Metten Wandelclub.
 • In het voorjaar werd een  jeugd sensibiliseringscampagne gehouden
  Met bussen werd een uitgebreide havenrondrit met gids gemaakt. Leerlingen van OLV Ter Duinen Zeebrugge en van St Jozef Handelschool Blankenberge, bezochten in functie van hun studierichting, de bedrijven: ICO, Toyota Carcenter, Sea Tech en Sea Park, APM, ECS en DD Trans

2009

 • Op donderdag 2 april gaf ir. Leo Clynckers een infosessie “Project Seine - Schelde-West”, met een nabeschouwing door ir. Joachim Coens
 • Op 4 juni stelde Filip Martens, algemeen directeur C-Power, de bouw van het windmolenpark op de Thorntonbank voor: “Windenergie 30 km in zee  ...  een goed idee!”
 • 1 augustus : “P&O passagiersdienst Zeebrugge – Hull viert feest”
 • 27 juni : geslaagde 3de editie van Zeehaven Brugge wandeltocht

 • Op 26 november gaf ADM Jean Paul Robijns een uiteenzetting “De Marine in operaties
2010
 •  15 maart : voordracht door Patrick Installé, gedelegeerd bestuurder Efico NV en SeaBridge NV.
  Met zijn voordracht “Duurzame logistiek in de haven van Zeebrugge - SeaBridge - De toegevoegde waarde van een vernieuwend dienstencentrum voor de koffiesector” laat hij ons kennismaken met Efico , een handelshuis dat sinds 1926 koffie invoert uit 37 producerende landen en SeaBridge, een vernieuwend dienstencentrum dat inspeelt op Europese klimaatdoelstellingen van 2020.
 • 1 juni : voordracht door Dirk Calemyn, hoofd van de scheepvaartpolitie Zeebrugge.
   de structuur, de opdrachten en de middelen v.d. scheepvaartpolitie; de nationale en internationale samenwerking.
 • 26 juni : 4de editie Zeehaven Brugge wandeltocht. (foto)
 • 25 november : Vlaamse Baaien 2100 : presentatie door Bart Verboomen, directeur-generaal van de NV Baggerwerken Decloedt en Zoon : van een smalle harde naar een brede zachte kust.
2011
 • 23 maart : de toekomst door Ir Joachim Coens : voorzitter & gedelegeerd bestuurder MBZ : Zeebrugge aan de start van een nieuw decennium.
 • 7 juni : voordrachten door Wouter De Bruycker & Frank Gielis & Carl Dedecker : problematiek van gevaarlijke scheepsladingen.
 • 25 juni : 5de Zeehaven Brugge wandeltocht : Unieke wandeling in de omgeving van de Zeehaven-Brugge. 
 • 30 november : voordracht door Patrick Van Hove, zaakvoerder Minne Port Services NV :  'Zeebrugge, main cruise port Belgium'

2012
 

 • 21 maart : voordracht door Marie-Jeanne Beacaus en Hans Pollet : De toekomst van de Vlaamse viserij. (foto1)
 • 6 Juni : voordracht van de Jan De Nul Group : BW Ir Noël Pille : Offshore activiteiten voor de markt van olie, gas en hernieuwbare energie.
 • 23 juni : 6de Zeehaven Brugge wandeltocht. Een afwisselend traject van 6 – 10 – 16 – 22 km met een nieuw parcours vol verrassingen in de vissers- en containerhaven, met ontdekkingen in Lissewege langs het Boudewijnkanaal, in het natuurreservaat,
  in de Blankenbergse duinen, langs de zee en op de zeedijk van Zeebrugge.
 • 6 december : voordracht door Tomas Termote : Scheepswrakken en onderwatertechnologie op de Noordzee.
2013
 • 28 maart : voordracht door: Ilse Tant: Elia: ,netversterking in de kustregio.
 • 22 mei: voordracht door: Ir Joachim Coens: gedelegeerd bestuurder haven Zeebrugge
 • 22 juni: 7de Zeehaven Brugge wandeltocht
 • 1 oktober: voordracht door Jan Seys: marien bioloog en communicatieverantwoordelijke VLIZ. "de zee en kust anders bekeken: een virtuele reis".
 • 18 oktober: 20 jaar Zeehaven Brugge vzw: academische zitting stadhuis Brugge met aanstelling havendichter Hendrik Carette. Het eerste havengedicht 'Eerste brief uit Brugge aan zee' kan u hier lezen.Zeehaven Brugge vzw - Brusselstraat 45, 8380 Zeebrugge - info@zeehavenbrugge.be