Startpagina

activiteiten 1993 tot 2006

Sinds de oprichting van de vzw zijn vele activiteiten van diverse aard georganiseerd.

Er waren ruim veertig voordrachten en presentaties over zeer uiteenlopende onderwerpen, uiteraard verband houdende met de zee en de haven.

Hier kan u details van deze activiteiten terugvinden.


Enkel de activiteiten in het kader van bijzondere vieringen en deze van de laatste drie jaar willen we toch even in herinnering brengen.

13 december 1993
Oprichting van de vzw “ZB” met persconferentie in Oud St.-Jan in aanwezigheid van 50 vertegenwoordigers van 30 Brugse culturele verenigingen + afgevaardigden van MBZ en stadsbestuur.

1995
T.g.v. viering 100-jaar Zeebrugge zijn een aantal activiteiten georganiseerd:
Voor de viering van “100 jaar haven van Zeebrugge” wordt samengewerkt  met de Provincie West-Vlaanderen, de Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen (MBZ), het Hoger Pedagogisch Instituut, de Kamer voor Handel en Nijverheid en het Europacollege

• Expo “100 jaar haven van Zeebrugge”: 07 juli - 20 sept.1995 in de Brugse Beurshalle. met uitgifte van een lijvige tentoonstellingscatalogus op 2.500 ex. (volledig uitgeput).

• De Cutty Sark Tall Ship’s Race was in augustus 1995 aanleiding tot uitgifte van enkele bijzondere postzegels i.s.m. de postzegelclub “Nautica” en een 1ste dag afstempeling waarop ruim 2000 filatelisten aanwezig waren.

• Postuniversitaire maritieme navormingscyclus van 30 uren in Brugge door VUB-profs  en diverse MBZ-directeurs • Voorstelling pedagogisch luik “Ken je haven” op 22 maart 1995.

• Uitgifte van twee brochures “Jonge Bruggeling, ken je haven”, een exemplaar. voor basisscholen samengesteld door Joël Boussemaere, en één voor M.O: samengesteld door Annie Cabuy, lector aardrijkskunde Hogeschool West-Vlaanderen.

• Uitgifte van een maritieme kunstkaart met historische taferelen i.v.m. het maritieme verleden van Brugge

• Tweedaags Internationaal maritiem congres  “Ports for Europe” (23 - 24 nov. 1995) in de vergaderlokalen van het Oud St.-Jan met medewerking van het Europacollege.
Sprekers waren onder meer Herr Vosscherau, Oberbürgermeister von Hamburg, Neil Kinnock, Europees commissaris voor Transport en Europese Netwerken, prof. Blonk (VUB),  prof. O’Keefe (Univ.College London) en  prof. De Monie (Institut Portuaire d’Enseignement et de Recherches Le Havre. • Uitgifte van het boek “Ports for Europe” i.s.m. Europacollege door prof. Léonce Bekemans en Sharon Beckwith (editors) en J. Neyts (coördinator).

13 december 2003
Viering van 10-jarige werking vzw Zeehaven Brugge in het Provinciaal Hof onder voorzitterschap van Tuur Slabbinck en met gastsprekers ir. J. Coens, voorzitter gedelegeerd bestuurder M.B.Z., gouverneur Paul Breyne en dr. Willy Winkelmans, voorzitter van de Vlaamse Havencommissie.

Zeehaven Brugge vzw - Brusselstraat 45, 8380 Zeebrugge - info@zeehavenbrugge.be