Startpagina

Scholenproject

Zeehaven Brugge vzw heeft als doel mensen rond zee en haven samen te brengen.
Een van de doelen is de haven van Zeebrugge als grootste werkgever van de streek bij de laatst jaarstudenten, de potentiële havenwerknemers, meer bekendheid te geven.
Alle  scholen van het Gemeenschapsnet en de Vrije scholen van de Oostkust werden aangeschreven.
Meerdere scholen en havenbedrijven waren geïnteresseerd om aan het project hun samenwerking te verlenen.
 
Met instemming en steun van de MBZ werden verschillende bedrijfsbezoeken voor de laatste jaarstudenten uit de verschillende opleidingen georganiseerd.
 
Op 23 april 2008 : begeleid bezoek aan de haven voor de leerlingen van het KA Blankenberge en Knokke.
Op 20 mei 2008 : bezoek van de leerlingen van de Technische school O-L-Vr ter Duinen Zeebrugge aan ICO;  APM; SEATECH en TOYOTA.
Op 23 mei 2008 : bezoek van de leerlingen van de Handelsschool St Jozef  Blankenberge aan
APM Terminal en ECS Transport.
Door de directies van de bezochte haven bedrijven en de scholen werd dit project en de contacten als zeer positief en leerrijk ervaren. De ‘link’ tussen de theoretische stof en de praktijk werd gelegd. Theorie is noodzakelijk maar de kennismaking met de werkvloer is heel confronterend.
Het was niet alleen de technische kant die aandacht kreeg maar ook dat de haven als grootste werkgever van de streek een diversiteit aan werkmogelijkheden biedt, van hoog tot laag geschoolde, kunnen aan de slag in de haven.
Er kwam dan ook spontaan de vraag om dit project te continueren.
Gezien het nut van die contacten werd  dit initiatief in 2010 hernomen.
Op 11 mei 2010: bezoek aan APM Terminal; SEATECH ; TOYOTA en DEPRET door de leerlingen van de Technische school O-L-Vr ter Duinen Zeebrugge.
Op 17 mei 2010 : bezoek aan APM Terminal en DDTRANS door de leerlingen van de Handelsschool St Jozef  Blankenberge.
De leerlingen  beseften dat hier ter plaatse een groot aanbod en diversiteit aan werkgelegenheid is, dat de haven een toekomst en doorgroeimogelijkheden biedt.
Ook internationaal heeft de haven bekendheid en biedt zij mogelijkheden.
Op verzoek van de directeurs van de Technische school O-L-Vr ter Duinen Zeebrugge en de Handelsschool St Jozef Blankenberge werd geopteerd om de bezoeken aan de bedrijven ieder jaar te laten doorgaan.
Gezien de sterke groei van de haven, meerdere nieuwe bedrijven, werd in 2011 door de schooldirecties gevraagd om een algemene rondleiding van de haven.
Op 17 mei 2011 : onder begeleiding van deskundige havengidsen  bezochten de leerlingen van de Technische school O-L-Vr ter Duinen Zeebrugge en de Handelsschool St Jozef te Blankenberge de haven.
Opnieuw heeft de havenrondleiding  haar doel niet gemist. Uit de reacties van de leerlingen bleek dat de hoogstaande en geavanceerde technologieën en de internationale connecties duidelijk zijn bijgebleven.
De ontvangst en toespraak in het Zeestation door de Voorzitter van Zeehaven Brugge vzw  en de Voorzitter van de MBZ is geapprecieerd door de leerlingen .
Aan de hand van de MBZ film kon men zich een visuele voorstelling maken van de werking en de ruime waaier van werkmogelijkheden in de haven.
Vanuit deze ervaring is ook de bedenking gekomen dat scholen en bedrijven elkaar moeten bijsturen en aanvullen.
 Op 28 april 2011 zijn 17 bedrijven ingegaan op de uitnodiging om de Technische school OLVr ter Duinen te Zeebrugge te bezoeken om zo kennis te maken met de opleidingsmogelijkheden.
Scholen moeten vertrouwd worden met de  bedrijfscultuur, school en bedrijf moeten complementair worden aan elkaar. Uitwisseling van kennis en goede afstemming om aan de huidige beroepsvereisten te voldoen is noodzakelijk.
Dit project zal verder opgevolgd worden.

Zeehaven Brugge vzw - Brusselstraat 45, 8380 Zeebrugge - info@zeehavenbrugge.be