Startpagina

Planning, bouw en oprichting M.B.Z

Op 25 maart 1891 wordt in Brugge een wedstrijd uitgeschreven voor de uitbouw van Brugge zeehaven.

Op 24 november 1892 wordt het ontwerp van Louis Coiseau-Jean Cousin aanvaard en het Belgische Parlement geeft in 1895 de goedkeuring voor de bouw van de Zeebrugse haven:
- een voorhaven t.h.v. Heyst, beschut door de één strekdam (2,5 km lang),
- een visserijhaven,
- een zeesluis (20 m breed, 210 m lang en 8 m diep)
- een verbindingssluis tussen het zeekanaal en het kanaal Gent-Oostende,
- een aantal dokken in Brugge.
 

De bouw van de haven kostte in totaal 38.969.075 Bfr.(= 966.255 euro); bijeengebracht door de de Belgische staat (26.810.629 Bfr/664.781 euro), de Stad Brugge en de Provincie (5.258.466 Bfr/130.386 euro). De resterende 6.900.000 Bfr/171.089 euro) zou door een op te richten naamloze vennootschap worden bijgepast.
 

Deze vennootschap werd op 25 november 1895 opgericht onder de naam Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtingen / Compagnie des Installations Maritimes de Bruges (M.B.Z.). De M.B.Z. gaf aandelen uit ter waarde van 9 miljoen frank. Op 10 januari 1896 werd de maatschappij concessionaris van de havens van Brugge en Zeebrugge en van het zeekanaal.
 

Dat de Maeres geesteskind uiteindelijk verminkt op de wereld kwam - een voorhaven met slechts een strekdam in plaats van twee - was voor hem een bittere ontgoocheling. Hij heeft helaas pas postuum gelijk gekregen toen in 1970 werd beslist tot de bouw van de huidige haven met een westelijke en oostelijke strekdam.

Zeehaven Brugge vzw - Brusselstraat 45, 8380 Zeebrugge - info@zeehavenbrugge.be