Startpagina

Ankertjes

a - b - c - d - e - f - g - h - i - j - k - l - m - n - o - p - q - r - s - t - u - v - w - x - y - z

Walstroom aansluiting

Dit is een systeem waarbij een afgemeerd schip wordt voorzien van elektriciteit terwijl de hoofd- en hulpmotoren zijn uitgeschakeld.

Op die manier is er elektrische stroom aanwezig die nodig is voor het onderhoud en de voorzieningen van koeling, verwarming, verlichting, enz.,  terwijl de vracht van het vaartuig wordt op- of afgeladen.

Dit kan op twee manieren gebeuren : enerzijds door een aansluiting met een stroombron van een ander schip of anderzijds door de stroomtoevoer van een walaansluiting.

In beide gevallen levert deze techniek een bijdrage tot het terugdringen van luchtvervuiling door schadelijke scheepsemissies afkomstig van de dieselmotoren of het kan deze emissies in sommige gevallen volledig elimineren.

Waterdensiteit (N) water density (E)

Evenredige verhouding van het gewicht van water tot het volume ervan. Dit gaat van 1.000 kg per kubieke meter voor zoetwater tot 1.026 kg voor zeewater, met brakwater daar tussenin. Wegens z’n hogere waterdensiteit heeft zeewater een groter drijfvermogen voor schepen dan zoetwater.

Waterklerk (N)

Bediende in dienst van een agent. Zijn taak bestaat erin te zorgen voor de dagelijkse contacten tussen de gezagvoerder en/of de officieren van een schip in de haven en de agent. Daarbij is hij zoveel mogelijk behulpzaam bij dienstverlening die gevraagd wordt door of nodig is voor het schip.

Wilde vaart (N) of trampvaart tramp shipping (E) tramp (N/E)

In tegenstelling tot de lijnvaart is deze vaart niet gebonden aan vaste routes en havens, noch aan vaste tarieven en frequenties. De vracht komt tot stand door een overeenkomst tussen de verkoper en de koper van de te vervoeren vracht. De schepen van de wilde vaart maken charterreizen en het vervoer gebeurt volgens de voorwaarden van de charterovereenkomst. Karakteristiek voor deze vaart is de grote variatie van reizen en ladingen. Ze worden vooral door bulkschepen uitgevoerd, die olie, ertsen, graan e.a. vervoeren.
Zeehaven Brugge vzw - Brusselstraat 45, 8380 Zeebrugge - info@zeehavenbrugge.be