Startpagina

Ankertjes

a - b - c - d - e - f - g - h - i - j - k - l - m - n - o - p - q - r - s - t - u - v - w - x - y - z

Vaartuig (N) vessel (E)

Volgens het “Internationaal Aanvaringsreglement” omvat dit woord elk drijvend tuig, met inbegrip van vaartuigen zonder waterverplaatsing en watervliegtuigen, gebruikt of geschikt voor het vervoer op het water, zoals zee- en binnenschepen, baggermolens, drijvende droogdokken, jachten, reddingsboten, woonschepen, enz

Valpijpschip

kan op grote diepte nauwkeurig steen deponeren. De bemanning positioneert het uiteinde van de valpijp met afstandsbediening tot op slechts enkele meters boven het installatieniveau. Vervolgens wordt het steen door de valpijp gevoerd, terwijl het schip over het af te storten gebied vaart. Deze toepassing wordt veelal bij de olie- en gasindustrie toegepast om de zeebodem voor pijpleidingen te egaliseren of om pijpleidingen af te dekken met steen.

Valreep (N) gangway (E)

Oorspronkelijk een eind touw met knopen van boord afhangend,  waarlangs men zich kon laten afzakken om het schip te verlaten of  om daarlangs op te klimmen om aan boord te komen.

Later door middel van treden tot een touwladder verenigd.

Veeschip (N) Live stock carrier (E)

Schip voor het vervoer van levend vee.
In de laatste jaren heeft het gespecialiseerd vervoer van levend vee over zee een hoge vlucht genomen. Het gaat hier vooral om het transport van schapen, geiten, koeien, kamelen en paarden. Een dergelijke trafiek is niet nieuw en bestaat al eeuwen.

Naast speciaal daartoe gebouwde schepen worden ook vrachtschepen zoals tankers of bulkschepen omgebouwd tot veeschepen. Zo zijn de ingezette vaartuigen voor het vervoer van dieren steeds groter geworden, vooral wat de trafiek met het Verre Oosten betreft.

De dieren worden ondergebracht in individuele hokken boven elkaar gestapeld op het dek.

Om dergelijke grote hoeveelheden te kunnen vervoeren op grote afstand, moeten er uiteraard heel wat problemen opgelost worden inzake verluchting, voeding, drinkwaterproductie, reiniging van de stallen en temperatuursregeling. Om dit alles te garanderen gedurende de vaart, worden de schepen uitgerust met de laatste technologieën op gebied van automatische voeding, productie van zoetwater, temperatuurscontrole, ventilatie en het verwijderen van uitwerpselen, enz. In de individuele stallen is er voldoende ruimte binnenin. De sterfte aan boord is dan ook beperkt.

Veeschepen zijn zodanig gebouwd dat ze een goede stabiliteit hebben. Het stampen en slingeren ervan moet zoveel mogelijk vermeden worden, zodat de dieren hun poten niet breken.

Sommige veeschepen hebben een capaciteit van zo’n 125.000 schapen

Verankeringshoek (N) corner fitting or corner casting (E)

Versterkt hoekstuk voorzien aan elke hoek van een container, waardoor hij kan opgetild en behandeld worden.

Verhalen (N)

Een schip naar een andere ligplaats in dezelfde haven brengen.

Verlader

Persoon of handelsonderneming die bij vervoer van goederen overzee in het cognossement als afscheper wordt vermeld. De rechten en de plichten van de verladers zijn in de vervoerovereenkomst vastgelegd.

Versassen

schepen die van zeeniveau naar kanaal- of dokniveau varen of omgekeerd worden versast, m.a.w. ze moeten door een sluis of sas.

Vissersschepen

Deze schepen voeren aan weerszijden van de boeg een registratiemerk. Het is samengesteld uit één of meer letters en cijfers. De letter(s) verwijst (verwijzen) naar de haven waar het schip geregistreerd is en het of de cijfer(s) vormt (vormen) het registratienummer. Dit systeem wordt in alle Europese landen toegepast. Voor de Vlaamse vissershavens wordt de Z voor Zeebrugge, de O voor Oostende, de N voor Nieuwpoort en de B voor Blankenberge gebruikt. De vissersvaartuigen voeren ook een scheepsnaam, die op de achtersteven en/of de brug en/of de voorsteven wordt aangebracht. Bvb. de Z36 “ARCA” uit Zeebrugge, de SCH24 uit Scheveningen en de SS3 uit San Sebastian.

Vrachtenconferentie (N) conference (E)

Samenwerking tussen zelfstandige rederijen die voor hun lijndiensten in een bepaald vaargebied afspraken maken omtrent vrachttarieven, afvaartschema’s, of soms ook omtrent ieders aandeel  in het ladingsaanbod.

Het doel van vrachtenconferenties (ze ontstonden in de 19de eeuw) is vooral het voorkomen van sterke onderlinge concurrentie en het bestrijden van de concurrentie van anderen
Zeehaven Brugge vzw - Brusselstraat 45, 8380 Zeebrugge - info@zeehavenbrugge.be