Startpagina

Ankertjes

a - b - c - d - e - f - g - h - i - j - k - l - m - n - o - p - q - r - s - t - u - v - w - x - y - z

Palet (N) pallet (E)

Laadbord, meestal van hout en soms van staal of ander materiaal gemaakt, waarop goederen, vooral dozen, kisten of zakken gestapeld worden. Het palet dient om dergelijke vrachten gemakkelijk te verplaatsen door middel van een vorkheftruck. Er zijn twee soorten paletten, met 2 verschillende afmetingen: de ISO pallet meet 1 x 1,2m en de europalet 0,8 x 1,2m.

Panamax en postpanamax (N,E)

Het Panamakanaal is erg belangrijk als verbindingsweg tussen de Atlantische en de Stille Oceaan. De doorvaartwijdte van de sluizen is er beperkt tot slechts 32,5 m zodat de alsmaar grotere schepen die de laatste jaren gebouwd werden er niet meer door kunnen. Om het verschil tussen de schepen die er kunnen doorvaren en die dat niet kunnen aan te duiden, werd de benaming panamax schip voor de eerste categorie en postpanamax schip voor de tweede categorie ingevoerd.
Maar door deze evolutie naar steeds grotere en vooral bredere schepen, dienden ook de kranen  aangepast. Die kregen de benaming van panamaxkraan aangepast aan de minder brede schepen en postpanamax kraan die beide scheepstypes kan bedienen.

Paris Memorandum of Understanding (PMU)

Schrijft in Europa een gestandaardiseerde norm voor, voor de controle op zeeschepen door de havenstaat. De Europese  staten, die het Paris MOU ondertekenden zijn verplicht 25% van de schepen die hun havens aanlopen te controleren.

Plimson, Samuel

(Bristol 10.02.1824 - Folkestone 03.06.1898)
Engels kolenhandelaar en politicus van eenvoudige afkomst. Keerde zich als parlementslid tegen de misbruiken van reders die onverantwoord diep geladen, maar hoog verzekerde schepen, naar zee stuurden zonder zich te bekommeren om het leven van de opvarenden.

Met zijn boek “Our Seamen” (1872) en zijn optreden in het Lagerhuis, waarbij hij alle parlementaire zeden en gewoonten over boord zette, wist hij de publieke belangstelling op te wekken. Als gevolg daarvan werd in 1876 de “Merchant Shipping Act” afgekondigd. Deze verplichtte de reders op hun schepen een merk aan te brengen, dat de maximum diepgang van hun schepen aangaf. Bij het laden moest men er op toezien dat deze niet overschreden werd. Dit merk werd  dan ook naar hem genoemd.

Port of registry (E)

Haven waar een schip door de autoriteiten is geregistreerd. Deze registratie bepaalt de nationaliteit van het schip. De naam van de haven is op de achtersteven van het vaartuig vermeld.

Portaalkraan

een verrijdbare kraan in de vorm van een portaal die o.a. gebruikt wordt voor het lossen van
bulkschepen.

Portaalwagen (N) straddle carrier (E)

Voertuig op wielen, gebouwd om scheepscontainers op te heffen en te vervoeren, binnen de eigen draagconstructie ervan. Deze wagen wordt gebruikt voor de verplaatsing en het opstapelen van containers in een containerterminal.

Product carrier (E) (parcel tanker)

Tanker ontworpen voor het vervoer van een variëteit aan vloeibare producten, gaande van ruwe olie tot zuivere en onzuivere petroleumproducten, zuren, chemicaliën en zelfs melasse. De tanks zijn met een speciale laag bekleed wat noodzakelijk is om ze te beschermen tegen sommige producten die door de tanker worden vervoerd. Het schip is ook voorzien van de nodige uitrusting voor het lossen en laden van vracht met een hoge graad van viscositeit.
Zeehaven Brugge vzw - Brusselstraat 45, 8380 Zeebrugge - info@zeehavenbrugge.be