Startpagina

Ankertjes

a - b - c - d - e - f - g - h - i - j - k - l - m - n - o - p - q - r - s - t - u - v - w - x - y - z

Incotermen (N) Incoterms (E)

Regels die de interpretatie zijn van de termen die gebruikt worden in de internationale handel en gepubliceerd worden door de “International Chamber of Commerce (INCO). Bij ieder van deze termen van de verkoopsovereenkomst zijn de verplichtingen van de koper en verkoper bepaald. De regels worden in de verkoopsovereenkomst met de goedkeuring van beide partijen opgenomen.

Insteekdok (N)

Dok gevormd door een zijtak van een rivier of kanaal, meestal loodrecht op de richting van het hoofdvaarwater (vb. het Noordelijk Insteekdok in de achterhaven van Zeebrugge).

ISO (E) International Organisation for Standardisation

Deze organisatie ontstond in 1947 uit de International Standardisation Association (ISA), opgericht in 1926. De ISO is een overkoepelende organisatie waarbij meer dan 80 landen aangesloten zijn. Het doel ervan is het wereldwijd bevorderen van de ontwikkeling van de standaardisatie om de uitwisseling van de goederen en diensten te bevorderen. Daarnaast wil ze ook de verstandhouding op intellectueel, wetenschappelijk en economisch vlak tot stand brengen door de unificatie van de nationale normen. Ze wordt bestuurd door de ISO-raad en een algemene vergadering van de aangesloten landen. Voor de voorbereiding van internationale standaarden werken er nationale comités maar ook een groot aantal technische comités en subcomités plus werkgroepen. De normen worden gepubliceerd wanneer 75% van de landen ze goedkeuren.

ISPS (E) International Ship and Port Facility Security Code

Als gevolg van de terroristische aanslag van 11/09/2001 in New York werd door de VS een code opgesteld voor de beveiliging van schepen en havens. Die werd door de VN overgenomen in een bijvoegsel aan het verdrag van de IMO (International Maritime Organisation) voor “Safety of lives at sea” (SOLAS). Daardoor werd deze code in december 2002 wereldwijd van toepassing voor de IMO-leden..
In de VS werd hij opgenomen in een wet en in de EU in een richtlijn (725/2002), aangevuld met enkele aanbevelingen, waardoor in zowel de VS als de EU de toepassing van deze code strikter is dan in de rest van de wereld, waar men alleen rekening moet houden met de SOLAS-voorschriften van de VN.
Zeehaven Brugge vzw - Brusselstraat 45, 8380 Zeebrugge - info@zeehavenbrugge.be