Startpagina

Ankertjes

a - b - c - d - e - f - g - h - i - j - k - l - m - n - o - p - q - r - s - t - u - v - w - x - y - z

eastbound / westbound

Deze termen worden gebruikt om de richting aan te duiden waarin een schip op de lijn vaart; bijvoorbeeld: een containerschip dat van Europa naar Amerika vaart, is “westbound”, maar vaart het van Europa naar Azië dan is het “eastbound”.

ESPO European Sea Ports Organisation

Organisatie opgericht in 1993 met zetel in Brussel. ESPO vertegenwoordigt meer dan 800 havenbesturen in 23 landen en organiseert jaarlijks een leidinggevend havencongres over actuele onderwerpen.

Estuarium

Brede, trechtervormige riviermond die kan ontstaan door een sterke stijging van de zeespiegel of daling van de bodem en waardoor  getijbewegingen ver landinwaarts voelbaar zijn.

Voorbeelden van dergelijke mondingen zijn die van de Theems, de Congorivier, de Amazone, enz…

Expediteur

Een expediteur organiseert het verzenden van goederen. Dat is veel ruimer dan het louter vervoeren van vracht van de ene locatie naar de andere. Naast het werkelijke vervoer zorgt de expediteur ook voor de afhandeling van heel wat administratieve formaliteiten, zoals bijv. het aanvragen van de nodige vergunningen, prijsaanvragen en –vergelijkingen, het onderhandelen over  prijzen en het boeken van ladingen bij rederijen, het organiseren van wegvervoer, de opslag van goederen, de organisatie van groepage van kleine loten goederen, het vervullen van eventuele douaneformaliteiten, de coördinatie tussen alle betrokken partijen, enz…

Een expediteur kan men een architect van het verzenden van goederen noemen.
Zeehaven Brugge vzw - Brusselstraat 45, 8380 Zeebrugge - info@zeehavenbrugge.be