Startpagina

Ankertjes

a - b - c - d - e - f - g - h - i - j - k - l - m - n - o - p - q - r - s - t - u - v - w - x - y - z

Deadweight

Deadweight tonnage = totale draagvermogen.
Het verschil tussen de waterverplaatsing van het ledige
schip en de waterverplaatsing van het schip, geladen tot
aan de maximumlaadlijn, uitgedrukt in “long tons”
van 1.016 kg.

Deklijn (N) deck line (E)

Maakt deel uit van het uitwateringsmerk. Het is een horizontale streep, 30 cm  lang en 2,5 cm breed, op de huid van het schip aangebracht, aan stuurboord en aan bakboord, in het midden van de lengte van het schip. De deklijn is gelokaliseerd op het punt waar het bovenste doorlopende en waterdichte dek, de uitwatering of vrijboord genoemd de huid van het schip ontmoet. De afstand tussen de laadlijnen van het uitwateringsmerk vertegenwoordigt de toegelaten minimum afwatering (of vrijboord) en dus tevens de maximum diepgang van het schip, in zout- of zoetwater in de verschillende zones waar het schip vaart

Deme

Dredging, Environmental and Marine Engineering company. Gesticht in april 1991 als een holding van twee Belgische baggerbedrijven: Dredging International en Baggerwerken Decloedt. Baggerwerken Decloedt is sinds 1875 actief in onderhoud van bestaande en aanleg van nieuwe vaarwaters langs de Belgische kust. Dredging International is in September 1974 ontstaan uit een fusie van twee andere baggerbedrijven: Ackermans & van Haaren, and Société Générale de Dragage (SGD). Beide bedrijven, Baggerwerken Decloedt en Dredging International, zijn betrokken in de bouw van Belgische havens en het uitdiepen en onderhoud van vaarroutes in de Noordzee en op de Schelde. Vanaf het prille begin zijn beide ook wereldwijd actief, op alle continenten tezelfdertijd.

Diepgang (N) draught or draft (E)

Diepte tot waar een schip ondergedompeld is in het water. Deze diepte varieert volgens de vorm van het schip. Ze zal groter of kleiner zijn, niet alleen overeenkomstig het gewicht ervan en alles wat aan boord is ( zoals lading, balast, brandstof, enz...) maar ook volgens de densiteit van het water waarin het zich bevindt. De diepgang wordt met diepgangsmerken op de voor- en achtersteven van het schip aangeduid.

Ook veelal gebruikt om maximum waterdiepte in een haven of op een bepaalde plaats aan te geven

Double-Stack

Twee containers boven elkaar gestapeld op één trailer om
aan boord van een roro-schip geladen te worden. Deze
speciale trailers zijn alleen geschikt om in en uit een schip
met vracht te rijden.
Mafi’s mogen niet op de openbare weg rijden.

DRAAGVERMOGEN (Deadweight DWT ) (E)

Dit is het deplacement (= het gewicht van het verplaatste
water of het gewicht van het schip zelf ) verminderd met
het gewicht van het ledige schip. Het draagvermogen
omvat het gewicht van de lading, de brandstof (bunkers)
voor de reis met reserve, ballast, drinkwater, proviand,
losse inventaris (stores) en de reserve onderdelen (spare
parts) en opvarenden, alles uitgedrukt in dwt.

Drijfvermogen (N) buoyancy (E)

Het vermogen van het schip om te blijven drijven en dus aan de oppervlakte te blijven. Het drijfvermogen wordt geleverd door de opwaartse druk van water tegen de huid van het schip. Volgens de  wet van Archimedes is deze druk gelijk aan het gewicht van de door het lichaam verplaatste vloeistof.
Reserve drijfvermogen: is het gedeelte van het schip dat boven water uitsteekt en waterdicht kan worden afgesloten. Om schip, passagiers en  lading veilig over zee te kunnen vervoeren,moet het schip behoorlijk met de zee kunnen rijzen en voldoende dekhoogte hebben

droogdok

Is een dok of een bassin dat leeggepompt wordt om er schepen in droog te zetten voor inspectie, onderhoud of herstellingswerken. Een ponton met een U-vormige dwarsdoorsnede is een drijvend droogdok dat met ballastwater kan afgezonken worden zodat schepen tussen de twee opstaande wanden varen. Door het ballastwater uit het dok te pompen kan het schip uit het water worden getild en is herstelling, onderhoud of inspectie mogelijk.

dukdalf

Een in het water geplaatste zware paal, gesteund door vier tot acht schoorplaten dat dient om er schepen aan vast te leggen of als bescherming van bruggen en sluizen. (foto zie Nieuwsbrief 52)

Zeehaven Brugge vzw - Brusselstraat 45, 8380 Zeebrugge - info@zeehavenbrugge.be