Startpagina

Ankertjes

a - b - c - d - e - f - g - h - i - j - k - l - m - n - o - p - q - r - s - t - u - v - w - x - y - z

Aanlandig

Ook oplandig, landwaarts waaiende wind; in tegenstelling tot aflandige wind.

Aanleggen (N)

Met een schip langszij de wal komen en vastmaken.

Aanslaan

Iets op de vereiste plaats vastmaken, zoals vlaggen of zeilen die daardoor klaar zijn om te worden gehesen.
Bvb  een ankerketting aanslaan is de verbinding tussen de ketting en het anker maken.
Ook de handelingen voor het doelmatig en veilig bevestigen van een last die met een hefwerktuig moet worden geheven. Daarvoor bestaan hulpstukken in velerlei vormen : platenklemmen, klauwen en scharnierende tangen.

Afhouden

> Een zodanige koers gaan sturen, dat men zich zijdelings van een ander vaartuig of object verwijdert.
> Een zodanige koers gaan sturen dat de wind ruimer invalt.
> Met de hand, voet, bootshaak of enig ander instrument een dreigende aanraking tussen kleine vaartuigen of tussen een vaartuig en de kade voorkomen.

Aflandig

In de richting van de wind die waait van het land naar de zee.

Agent (N) scheepsagent (N) ship's agent (E) port agent (E)

In de scheepvaartwereld en wat het Belgische recht betreft is hij de vertegenwoordiger van een rederij. Door die rederij, of door de bevrachter of de eigenaar van de vervoerde goederen wordt hij aangesteld om de belangen van het schip van die rederij te behartigen, in de haven waar de agent is gevestigd. Zo moet hij in overleg met de rederij en de gezagvoerder van het schip zorgen voor allerlei diensten die voor het aanleggen van het schip vereist zijn, zoals: het aanmelden bij de havenautoriteiten, het loodswezen, de “boatsmen” (voor het aanmeren), de gezondheidsinspectie, het proviand enz.
 
De agent staat eveneens in voor de coördinatie tussen de scheepsleiding en de verscheper, respectievelijk ontvangers van de goederen m.b.t. het lossen en laden van de lading. De agent heeft hiervoor recht op een vergoeding volgens een vooropgesteld barema, “agency fee” genoemd.
 

Agentschap (N) agency (E)

globale omschrijving van de overeenkomst / het contract tussen de reder en de agent. Ook vestiging of kantoor van de agent.

Allemansend of Allemanseindje

Gevlochten touwwerk aan de klepel van de scheepsbel.
Ook met behulp van deze bel worden ‘glazen geslagen’.

Anker

Tuig om een schip aan de bodem van het vaarwater vast te leggen, i.e. te verankeren. De meest bekende vorm bestaat uit een schacht met onderaan 2 armen die in de bodem grijpen en bovenaan een ring en een losse of vaste stok, loodrecht op het vlak van de armen om het kantelen van het anker op de bodem te voorkomen

Anker hieuwen/op- of inhalen

Het inhalen van de ankerketting met behulp van de ankerspil.

Anker krabt

Dat wordt gezegd wanneer het anker zich niet ingraaft in de bodem (m.a.w.,wanneer het anker niet houdt), maar dus over de grond wordt meegetrokken (zich m.a.w. schokkend over en door de zeebodem verplaatst).

Ankeren

Een anker laten vallen of zakken met de bedoeling het schip hiermee aan de bodem vast te leggen. Tegenwoordig valt op vrijwel elk schip van enige grootte het anker direct uit de ankerkluis.
Zeehaven Brugge vzw - Brusselstraat 45, 8380 Zeebrugge - info@zeehavenbrugge.be